Maciej Stolarczyk

Maciej Stolarczyk rozpoczyna pracę w młodzieżówce od przebudowy