Warta Poznań

Warta Poznań dała lekko do myślenia Rakowowi