Vladislavs Gutkovskis

Bruk-Bet – wiosenne przetasowania w najlepszej polskiej piłkarskiej wiosce