Stanisław Czerczesow

Krzysztof Dowhań – historia zasłużonego trenera