Jan Sobociński

Kto z Polaków zaliczył dobry mundial?