Valeriane Gvilia

Walerian Gwilia, czyli ofiara sukcesu Czesława Michniewicza