Marek Papszun

Warta Poznań dała lekko do myślenia Rakowowi