Przemysław Frankowski

Notes taktyka: Korekty Brzęczka dały nam trzy punkty