Kajetan Szmyt

Warta Poznań znów zaskakuje – Dawid Szulczek stworzył drużynę świadomą i niebezpieczną