Jakub Błaszczykowski

Paweł Brożek wiesza buty na kołku. To już jest koniec