Partizan Belgrad

Las leyendas de La Liga: Predrag Mijatović – jugosłowiański strzelec wyborowy