Bartosz Białkowski

„Lwia Gadka” #4: Polacy na Wyspach Brytyjskich, gość – Tomasz Hatta