Rafał Siemaszko

Puszcza nie odpuszcza, ale zarząd stąpa twardo po ziemi