Jarosław Kubicki

Jarosław Kubicki – żołnierz Stokowca nie zawodzi