Jakub Czerwiński

Piast w rozbiórce. Na co stać drużynę Waldemara Fornalika?
Newsletter piłkarski