Filip Bainović

Artur Płatek i mit o cudotwórcy z Zabrza