Dariusz Szpakowski

EuroRaport iGola: Czekamy, gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary…