Patryk Chudoba - Wpisy autora

Czy możliwe jest uniknięcie przypadkowych debiutantów w reprezentacji?