Pavel Vrba

Trenerzy na Euro, czyli dla kogo Francja była ostatnim przystankiem