Frederic Antonetti

Za mocni na Ligue 2, za słabi na Ligue 1