Chinese Super League

Czy opuszczając Europę, da się zrobić karierę? Przykład Frankowskiego na tle innych Europejczyków