Bogdan Zając

Bogdan Zając zwolniony! Nauka na żywym organizmie zakończona niepowodzeniem