Tomasz Midzierski

Łęcznian nadzieje w seniorach. Czy zasadne? O starych wygach nie ma mowy