Roman Kołtoń

Roman Kołtoń: Mamy go prosić? Wiesz, to Sonny Kittel powinien nas prosić (WYWIAD)