Radosław Kucharski

Maik Nawrocki – nadzieja na lepsze jutro dla warszawskiej defensywy