Michał Kołakowski

„A bosman tylko zapiął płaszcz…”. O zastoju w Arce Gdynia