Bogusław Kaczmarek

Czy warto wchodzić dwa razy do tej samej rzeki?