Bogusław Cupiał

FJW: Wisła Kraków – powrót do przeszłości