Aleksandrs Starkovs

Łotwa – gdzie się podziała drużyna z 2004 roku?