Ahmed Musa

Przegrani mundialu, którzy zasłużyli na drugą szansę