Zarządzanie Finansami

Jak to jest z tym zarządzaniem ryzykiem finansowym w klubach piłkarskich?