Reprezentant Szwecji

Głowa do góry, Elias Andersson też umie w piłkę grać