Piotr Krawczyk

Piotr Krawczyk – beneficjent odejścia Jimeneza