Mateusz Mazur

Mateusz Mazur: Wolałbym podpisywać z trenerami dłuższe umowy