Krzysztof Ostrowski

Ostrowski: Dudek to jeden z najlepszych