Jayson Papeau

Warta Poznań wpadła w nurt, który mocno ją chwieje i oby nie sprowadził na dno