Hachim Mastour

Kaczki transferowe – Ciśnienie rośnie, bo wkraczamy w kluczową fazę okienka