Bristol City

Wzloty i upadki, czyli 125-letnia historia Bristol City