Bartosz Kieliba

Warta Poznań jest warta kibicowania. Piotr Tworek stworzył coś pięknego