Widzew odwołał się od kary degradacji


Widzew Łódź złożył odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN od orzeczenia Wydziału Dyscypliny, nakładającego na klub karę degradacji za czyny korupcyjne.


Udostępnij na Udostępnij na

Widzew zaskarżył całość orzeczenia, przedstawiając w odwołaniu osiem zarzutów dotyczących decyzji o nałożeniu na klub kary degradacji. Zdaniem działaczy Widzewa orzeczenie zostało wydane przez niewłaściwy organ dyscyplinarny i osoby, które nie zostały formalnie powołane jako członkowie WD PZPN. Klub uważa, że orzeczenie WD o karze odnosiło się do czynów przedawnionych i domaga się uchylenia bądź zmiany tego orzeczenia.

W odwołaniu działacze Widzewa zaapelowali do trybunału o analizę wszystkich ośmiu zarzutów i odniesienie się do każdego z nich, gdyż ich zdaniem w dotychczasowym postępowaniu przeciw klubowi nie były spełnione wymogi uczciwego i rzetelnego procesu.

Zgodnie z procedurami związkowymi odwołanie trafi do Związkowego Trybunału Piłkarskiego za pośrednictwem Wydziału Dyscypliny PZPN. – Jeżeli pismo dotrze do WD przed jego czwartkowym posiedzeniem, to prawdopodobnie w piątek zostanie przekazane do trybunału. Sprawy Widzewa i Zagłębia są bardzo poważne, więc chcę, by ewentualne odwołania trybunał rozpatrywał w pełnym składzie osobowym. Nie jestem jednak w stanie powiedzieć teraz, kiedy uda się zebrać wszystkich członków trybunału. Orzeczenie powinno być jednak ogłoszone nie później niż trzy tygodnie od wpłynięcia do nas odwołania – powiedział przewodniczący Związkowego Trybunału Piłkarskiego Krzysztof Malinowski.

Dodaj komentarz

Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.

Najnowsze