Widzew chce się odwołać


Zarząd Widzewa Łódź nie zgadza się z karą, którą na klub nałożył Wydział Dyscypliny PZPN. Prezes zarządu z tego powodu wystosował specjalne oświadczenie, w którym mowa jest o odwołaniu się od kary.


Udostępnij na Udostępnij na

Pełna treść oświadczenia:

KS Widzew Łódź SA nie zgadza się z karą nałożoną przez Wydział Dyscypliny PZPN, uważa ją za nieadekwatną i zamierza się od niej odwołać. Ponadto, uważamy, że Widzew Łódź jest pokrzywdzony w dzisiejszym orzeczeniem, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że inne Kluby w podobnej sytuacji – biorąc pod uwagę skalę zjawiska – jak np. Podbeskidzie Bielsko Biała czy Piast Gliwice, nie były karane degradacją.

W trakcie postępowania chcieliśmy dobrowolnie poddać się karze pokazując, że popieramy walkę z korupcją i nie akceptujemy takich działań. Przedstawiliśmy również działania podjęte wewnątrz klubu mające na celu przeciwdziałanie wszelkim czynom noszącym choćby znamiona korupcji i stwarzające warunki dla dalszego rozwoju Klubu.

Ponadto, wielokrotnie próbowaliśmy uzyskać dostęp do dokumentacji, na której opiera się Wydział Dyscypliny nakładając kary, jednak nikt w PZPN nie potrafił przedstawić nam kompletu takich dokumentów. W tej sytuacji stwierdzamy brak transparentności i przejrzystości reguł, według których działa Wydział Dyscypliny i oczekujemy, że wraz z uzasadnieniem takie dokumenty zostaną nam przedstawione.

Oczekujemy, że zgodnie z par. 24 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w ciągu 7 dni przekazania nam uzasadnienia dzisiejszego orzeczenia w celu przygotowania odwołania do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN. Wierzymy jednocześnie, że w trybie odwoławczym nasze argumenty przyniosą skutek pozwalający na dalszy rozwój Klubu, w przeciwnym razie główny akcjonariusz być może będzie zmuszony zweryfikować swoją strategię inwestycyjną.

Podkreślamy, że obecne władze i akcjonariusze Widzewa są przeciwne jakimkolwiek przejawom korupcji, a nasze dalsze działania będą powodowane głównie troską o przyszłość polskiego futbolu. Uważamy bowiem, że decyzja podjęta przez Wydział Dyscypliny w sprawie Widzewa będzie sygnałem dla wszystkich inwestorów, bez których nie będzie możliwy rozwój klubów, o bardzo dużych zagrożeniach wynikających z braku przejrzystości działania PZPN, w tym Wydziału Dyscypliny.

Bogusław Sosnowski
Prezes Zarządu KS Widzew Łódź SA

Dodaj komentarz

Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.

Najnowsze