Włodzimierz Żemojtel

Zestawienie historycznej jedenastki Arki Gdynia wg iGola