Tomáš Kalas

Niebieski kwartet deklaruje gotowość do gry