Massimo Ambrosini

Inni też mają swoich Węgrzynów – zagraniczni piłkarscy eksperci