Hetman Zamość

Jak wyglądałby świat bez Hetmana Zamość?