Domagoj Antolić

Najmniejszy problem Czesława Michniewicza – kłopot bogactwa w środku pola