Danny

„Kapitan powinien być zawsze z zespołem” – Danny przykładem lidera idealnego