Bartłomiej Grzelak

Górnik rozwiązał umowę z Grzelakiem