Arkadiusz Stelmach

„Po świecie może być rozsianych co najmniej kilkuset piłkarzy z polskimi korzeniami!” (Rozmowa)