Rusza akcja „Blisko Boisko”


"Blisko Boisko" to wieloletni program budowy boisk ze sztuczną nawierzchnią zainicjowany przez Ministerstwo Sportu oraz Grupę PZU. Rada Patronacka Programu "Blisko Boisko" zakwalifikowała do programu 100, spośród 450 wnioskujących podmiotów.


Udostępnij na Udostępnij na


Odpowiedź na pytanie naszych klientów zajmuje nam bardzo niewie

Minister Sportu Tomasz Lipiec oraz zarządy spółek Grupy PZU zadecydowali o przeznaczeniu środków na Program „Blisko Boisko” w przeświadczeniu, że sport jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych ludzi, promuje zdrowy styl życia a wychowanie przez sport jest skuteczną metodą walki z patologiami: chuligaństwem, narkomanią czy alkoholizmem stanowiącym źródło powstawania szkód ubezpieczeniowych.

W ciągu najbliższych trzech lat w ramach Programu ma powstać kilkaset nowoczesnych boisk z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Z obiektów tych – bezpłatnie, także poza godzinami szkolnymi i w dni wolne – będą mogły korzystać dzieci i młodzież. Celem akcji jest stworzenie atrakcyjnej, zdrowej oferty spędzenia czasu wolnego.

W roku 2007 spółki Grupy PZU przeznaczą na ten cel łącznie 20 milionów złotych z funduszu prewencyjnego. Porozumienie przewiduje, że kolejne 10 milionów złotych na realizację programu BLISKO BOISKO wyasygnuje w roku bieżącym Minister Sportu – środki będą pochodzić z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na świecie. W naszym kraju brakuje bezpiecznych ogólnodostępnych boisk, które zachęcałyby dzieci i młodzież do gry. Chęć zapewnienia najmłodszym Polakom jak największej liczby miejsc sportowej aktywności stała się przyczyną mojego osobistego zaangażowania w realizację Programu BLISKO BOISKO. Wspólny Program Ministerstwa Sportu oraz PZU zakłada budowę, równomiernie na terenie całego kraju, boisk ze sztucznej trawy, umożliwiających dzieciom i młodzieży całoroczną bezpieczną grę w piłkę. Cieszę się, że już dzisiaj możemy wspólnie ogłosić pierwszą setkę podmiotów, które uczestnicząc wybudują boiska na swoim terenie” – powiedział Minister Sportu Tomasz Lipiec.

Program BLISKO BOISKO jest działaniem długofalowym, a tegoroczna edycja jest dopiero zapowiedzią kolejnych akcji. Chcemy, żeby na setkach boisk, które – mam nadzieję – powstaną w ciągu najbliższych trzech lat w całym kraju, wychowywały się nie tylko dziesiątki przyszłych zawodników ligowych i reprezentantów kraju, ale przede wszystkim setki tysięcy zdrowych, pełnych pozytywnej energii młodych ludzi.” – powiedział Jaromir Netzel, Prezes Zarządu PZU SA.

Dofinansowanie każdego obiektu przez Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Sportu może wynieść maksymalnie 70% kosztów budowy na jedno boisko (PZU przekazuje 40% kosztów, Ministerstwo – 30%).

Decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych szkół do programu podjęła Rada Patronacka w składzie: Wicemarszałek Senatu RP – Maciej Płażyński, Minister Sportu RP – Tomasz Lipiec, Poseł RP Halina Olendzka, Prezes Zarządu PZU SA – Jaromir Netzel, Prezes Zarządu PZU Życie SA – Henryka Rupik.

Program będzie prowadzony przez minimum trzy lata – do roku 2009 z możliwością przedłużenia go do roku 2012, czyli do finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Dodaj komentarz

Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.

Najnowsze